Dynamic Calendar


Di-Luain Di-Màirt Di-Ciadain Di-Ardaoin Di-hAoine Di-Sathairne Di-Dòmhnaich
1
19 Riùr
165·3·3·19
St Brigit
Imbolc
2
20 Riùr
165·3·3·20
Candlemas
Groundhog Day (US)
3
21 Riùr
165·3·3·21
High Winter
Middwinterdæg
4
22 Riùr
165·3·3·22
 
5
23 Riùr
165·3·3·23
 
6
24 Riùr
165·3·3·24
Waitangi Day (NZ)
7
25 Riùr
165·3·3·25
 
8
26 Riùr
165·3·3·26
 
9
27 Riùr
165·3·3·27
 
10
28 Riùr
165·3·3·28
 
11
29 Riùr
165·3·3·29
NEW MOON
12
1 Naghaid
165·3·4·1
Là Fhèill Brìghde
Chinese New Year
13
2 Naghaid
165·3·4·2
 
14
3 Naghaid
165·3·4·3
St Valentine
15
4 Naghaid
165·3·4·4
Lupercalia
16
5 Naghaid
165·3·4·5
Shrove Tuesday
Vasanta Panchami
17
6 Naghaid
165·3·4·6
Ash Wednesday
18
7 Naghaid
165·3·4·7
 
19
8 Naghaid
165·3·4·8
Hrethmonath begins
20
9 Naghaid
165·3·4·9
 
21
10 Naghaid
165·3·4·10
 
22
11 Naghaid
165·3·4·11
Caristia
23
12 Naghaid
165·3·4·12
 
24
13 Naghaid
165·3·4·13
 
25
14 Naghaid
165·3·4·14
 
26
15 Naghaid
165·3·4·15
 
27
16 Naghaid
165·3·4·16
FULL MOON
28
17 Naghaid
165·3·4·17
 
<<--Home Page

This calendar may change from time to time, and no warranty is given as to the accuracy of any of the information contained herein.